نرم افزار پویش نسخه کلینیکی


مجموعه پویش که در دو نسخه کلینیکی و خانگی توسط شرکت دانش آفرین بیکران و مرکز توانبخشی وصال ارائه شده است. مجموعه ای از سخت افزار درک فشار و نرم افزار مربوط به آن می باشدکه برای اولین مرتبه امکان درمان با صفحات درک فشار ( Force Plate ) را نیز فراهم آورده،  این مجموعه برای مشکلات جسمی ، مشکلات ذهنی و بهبود و تقویت عملکرد اندام تحتانی و افزایش توجه و تحمل کاری بسیار مناسب می باشد.