گزارش فارسی کاپیتان لاگبا ثبت آزمون CTR در وب سایت برین ترین این امکان به شما داده می شود تا گزارش تفسیری و نمودار توصیفی را در قالب فایل pdf دریافت نمایید.

از امکانات دیگر در این قسمت، امکان تهیه گزارشات ترکیبی و تقویمی در بازه ی زمانی مورد نظر کاربر می باشد. گزارش ترکیبی: با انتخاب محدوده ی زمانی و تست هایی که جهت بررسی مورد نظر است، میتوانید روند تغییرات را در غالب دو نمودار ستونی و خطی مشاهده نمایید.

با کلیک بر روی دکمه نمایش،نمودار با اطلاعات انتخابی شما رسم میشود.

همچنین برای بررسی بهتر روند درمان، امکان بررسی هر گزینه ی انتخابی به تنهایی فراهم گردیده است.

گزارش تقویمی: در یک نمای کلی پیشینه ی تمام آزمون ها در طول زمان نشان داده می شود. میتوانید گزارش مقایسه ای را در غالب فایل pdf مشاهده و ذخیره نمایید.

جزئیات برنامه

جهت خرید " گزارش فارسی کاپیتان لاگ " در سایت ثبت نام نمایید.