آزمون وینا نسخه 8.10 Vienna Test System ver8.10


نگارش هشتم آزمون وینا .

قابل ذکر هست در این نسخه بعضی از آزمون ها زبان فارسی را هم پشتیبانی می نمایند.
جهت قیمت تماس حاصل فرمایید .
021-88846298

مطالب بیشتر در آدرس http://www.vesalcenter.com/Educational/1033

آزمون وینا