اسمارت مایند 4 Smart Mind


نرم افزار اسمارت مایند 4 نگارش 2019 جدید ترین و قوی ترین نرم افزار در زمینه نوروفیدبک می باشد. 

ازجمله قابلیت های نرم افزار اسمارت مایند 4 نسخه 2019 :

- داشتن فیدبک های متنوع و جذاب بر ای مراجع

-  پروتکل های درمانی نوروفیدبک معتبر از پیش مشخص شده برای یکسری از اختلالات 

- امکان ترکیب تمرین های شناختی نرم افزار کاپیتان لاگ با تمرین های نوروفیدبک

- مشخص نمودن زمان هر تمرین نوروفیدک

- محیط کاملا ساده جهت انجام ترین های نوروفیدبک 

- پشتیبانی از 5 الکترود هم زمان

- اصلاح آرتی فکت به صورت اتوماتیک ( Automatic Artifact rejection )

- استفاده از یادگیری ماشین در میزان سختی تمرین و سختی تمرین نوروفیدبک 

- مشاهده فیلم 1  نرم افزار اسمارت مایند 

- مشاهده فیلم 2  نرم افزار اسمارت مایند 

- سخت افزارهای مورد حمایت اسمارت مایند 4 ( Smart Mind 4 )

Neurobit Optima 2

Neurobit Optima+ 2 Bluetooth

Neurobit Optima+ 4 Bluetooth

Physiocom Gp-4e

Physiocom Gp-8e

Thought Technology FlexComp

Thought Technology FlexComp

Thought Technology ProComp 8 Infiniti

Thought Technology ProComp 5

Thought Technology ProComp 2

Thought Technology ProComp+

BrainMaster Atlantis I 

BrainMaster Atlantis II 

BrainMaster 2E 

BrainMaster 2EW

BrainMaster Discovery 24E 

J&J Engineering C2+

Pocket Neurobics Pendant EEG

Neurosky MindSet

Neurosky MindWave

Neurosky MindWave Mobile


بروزرسانی رایگان برای خریداران نرم افزار اسمارت مایند 3 از مجموعه braintrain.ir